Vlooswijk Montfoort

Boeren en makers

Vlooswijk Montfoort

Blokland 95, Montfoort

Wij zijn Ad, Ans en Jirco Vlooswijk. Wij hebben een melkveebedrijf, kaasmakerij en een Landwinkel in Montfoort. Met veel zorg en ambachtelijk vakmanschap maken wij Boerenkaas. Onze specialiteit is 'Le Petit Doruvael'. De naam is ontleend aan de ruilverkaveling, DOor RUilverkaveling VAn ELders, waardoor we ons bedrijf moesten verplaatsen. Op ons bedrijf heet Ans u welkom in de winkel, maakt Ad de kaas en Jirco melkt en verzorgt de 100 koeien.

Lees meer op de website