Aanleiding

We hebben de afgelopen zes jaar in het opbouwen van ons lokale voedselsysteem veel geleerd. Iedere keer maken we het assortiment, het bestellen, de website, de logistiek en de afhaalpunten weer een stapje beter. Onze prijsopbouw, een vaste en transparante marge op alle producten, was goed, maar kon ook nog beter. Bovendien werd in deze simpele aanpak niet meegenomen dat sommige producten meer werk vragen dan anderen. Doordat we ze ophalen in plaats van dat de boer ze brengt of omdat ze afgewogen moeten worden en niet per stuk gaan. Bovendien werden door de percentuele opslag de producten met een hoge prijs vrij duur en maakten we op de producten met een lage prijs te weinig marge. Om de prijsopbouw kloppender te maken voor iedereen (boer, Rechtstreex en klant) en het assortiment aantrekkelijk geprijsd te krijgen was het, na lang puzzelen, tijd voor een aanpassing. Daarmee willen we ons lokale voedselsysteem nog duurzamer maken en het met meer aantrekkelijke prijzen toegankelijker maken voor meer klanten. Zo kunnen we zorgen voor meer afzet voor de boeren en makers en samen meer impact maken voor een eerlijke voedselketen.

Prijsopbouw

Met de Eerlijke Prijs 2.0 gaat 70% van het assortiment in prijs omlaag en stijgt de overige 30% om de werkelijke kosten die ervoor gemaakt worden eerlijk te dekken. Net als alles in onze lokale voedselketen willen we ook de prijsopbouw transparant laten zien. Dat is nu wel een stapje ingewikkelder dan een vast opslag die we voorheen hanteerde.

De opbouw van de prijs bestaat uit vijf componenten:

 1. De inkoopprijs
  De boer bepaalt de prijs die hij nodig heeft om het product te kunnen maken. Deze blijft ongewijzigd.
 2. Een transportmarge
  Een deel van de boeren en makers brengt de producten naar het Rechtstreex Verzamelpunt en een deel wordt opgehaald bij een hub waar de boer het naartoe brengt of bij de boer. Hiervoor doen we een opslag van 0%, 6% of 12% op de inkoopprijs. Deze marge dekt per jaar de kosten van het transport van het ophalen van de producten.
 3. Een weegmarge
  Veel producten bij Rechtstreex worden gewogen voor je ze ontvangt. Dat doen we omdat er diversiteit in formaat kan zitten en om ervoor te zorgen dat je precies betaalt wat je krijgt. Voor deze werkzaamheden hanteren we een opslag van 5% en €0,13. Deze marge dekt per jaar de werkzaamheden van het afwegen. Op stuksproducten zit een opslag van 0% en €0.
 4. Een overige marge
  Op alle producten doen we een opslag van 35% en €0,19. Deze marge wordt verdeeld tussen Rechtstreex en de wijkchef en zetten we in voor de organisatie van de korte keten en realisatie van de logistiek. Dit zijn onder andere het verzamelen van een mooi assortiment en onderhouden van het contact met de boeren, het werk in het Verzamelpunt/distributiecentrum, de bezorging naar de wijkpunten, het runnen van de wijkpunten, het zoeken en opleiden van nieuwe wijkchefs, het doorontwikkelen van de website, promotie van Rechtstreex, etc. Deze marge bestaat uit een % en een € bedrag. Dit is een middenweg tussen alleen een percentage (te lage marge op laaggeprijsde producten en te hoge marge op hooggeprijsde producten) en alleen een bedrag (te hoge marge op laaggeprijsde producten en te lage marge op hooggeprijsde producten). Door deze middenweg realiseren we en een passende marge en een passende verkoopprijs.
 5. Btw
  Op de meeste producten die we verkopen komt een opslag van 9% btw. Op bier zit een opslag van 21% btw. Deze btw wordt afgedragen aan de overheid.

Door de verschillende componenten verschilt de marge per product, maar is die wel altijd consistent, onderbouwd en transparant. Van onze omzet gaat gemiddeld 60% naar de inkoop van de producten bij boeren en makers.

Voor de boeren en makers verandert er niks in de prijs die zij krijgen voor hun product. Bij Rechtstreex bepaalt de boer de prijs en krijgt die wat er nodig is om de productie duurzaam voort te kunnen zetten. Daar komt de marge bovenop met als uitkomst de verkoopprijs. Naast de verschuiving van de marge gaat de marge ook iets omhoog. Dit doen we omdat dit nodig is om Rechtstreex financieel duurzaam voort te kunnen zetten. Het effect hiervan is gemiddeld een prijsstijging van +2% . Met Rechtstreex evalueren we jaarlijks met alle partijen in de lokale voedselketen de prijsopbouw en kijken we of die omhoog of omlaag aangepast moet worden.

Voorbeelden producten

Een groter deel van het assortiment krijgt een aantrekkelijke prijs. Zo kan je meer van je boodschappen kopen in een lokale voedselketen. Bij Rechtstreex koop je je biologische boodschappen 0-30% goedkoper dan in de supermarkt en reguliere producten voor vergelijkbare prijzen. Soms iets duurder, veelal goedkoper. Een eerlijke prijs, zonder onnodige tussenschakels.

Heb je vragen? Laat het ons weten op rotterdam@rechtstreex.nl of bel Maarten op 0615887510.