Een eerlijke prijs voor de boer, dat vinden we belangrijk bij Rechtstreex. Ook geven we je graag inzicht in wat een product werkelijk kost. Om dit transparant te doen, hanteren we een vaste prijsopbouw voor alle producten. Soms komt daar een weeg- of transportmarge bij om die kosten op te vangen. Deze manier van werken is zeldzaam voor voedselbedrijven. De reguliere supermarkt werkt met een gecompliceerde margemix waarin bepaalde producten, bijvoorbeeld vlees en zuivel, een lagere marge hebben waardoor de prijs voor de consument aantrekkelijker wordt. Lees meer hierover in onze blog: ‘Eerlijke prijs, wat betekent dat precies?

Betere prijs voor betere zuivel

Tot nu toe werkte Rechtstreex niet met een margemix. Dit heeft geleid tot grote prijsverschillen ten opzichte van reguliere supermarkten bij bepaalde productcategorieën, waaronder zuivel. Hierdoor verkochten we relatief weinig zuivelproducten, waar natuurlijk ook onze boeren de nadelen van ondervinden. We willen hen juist steunen in hun werk om de zuivelsector te verduurzamen. Daarom kiezen we ervoor om de marge die Rechtstreex krijgt voor zuivelproducten te verlagen. De boer blijft dezelfde eerlijke prijs ontvangen én voor jou als klant worden hun producten betaalbaarder. 

We willen met deze prijsverlaging stimuleren dat mensen die nu zuivel ergens anders kopen dit voortaan doen bij transparante boeren uit hun eigen regio. Met deze extra omzet kunnen zij nog meer doen om de sector te verbeteren.

Inzicht in de zuivelsector

Laten we er geen doekjes om winden: bij veehouderij kun je thema’s als dierenwelzijn en milieubelasting niet vermijden. Lees daarom ook onze blogs over dit thema: De zuivelindustrie in stukjes en Zo verschilt boerenzuivel van fabriekszuivel

Heb je vragen over de prijsverlaging, onze zuivelboeren of iets anders? Mail klantenservice@rechtstreex.nl